Novinky

O NÁS

      Spoločnosť Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. pôsobí na trhu od roku 1992. História pekárne však siaha až do roku 1979, kedy boli uvedené do prevádzky novovybudované objekty pekárskej a cukrárskej výroby. 

Spoločnosť zamestnáva 70+ zamestnancov, pričom patrí medzi významných zamestnávateľov v regióne Záhorie a zároveň patrí medzi stabilné potravinárske podniky v Bratislavskom kraji.
 
Hlavným výrobným programom spoločnosti je výroba čerstvého chleba a pečiva, ktoré pripravujeme našim zákazníkom každy deň počas celého roka. Velký dôraz kladieme na kvalitu výrobkov, aby sme dokázali v maximálnej miere uspokojovať nároky a potreby našich zákazníkov a odberateľov. Zárukou kvality sú aj mnohé ocenenia a certifikáty a v neposlednom rade overujeme kvalitu výrobkov a ich inovačné smery pri dennom styku so spotrebiteľmi v našej podnikovej predajni. 

Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000:2018 a výrobu zabezpečuje v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.